Vrienden van de Prins

“Vrienden van de Prins”

Diverse mensen ondersteunen het Traaise carnaval en dragen het Traaise carnaval een warm hart toe, zonder lid te zijn van T.C.V. “De Schraansers”. Wij willen graag deze groep mensen herkenbaar laten zijn. We willen deze groep kunnen bedanken voor hun inzet en bepaalde exclusiviteit bieden!
Daarom:
In 2012 hebben wij van T.C.V. “De Schraansers” een nieuwe, carnaval ondersteunende club opgericht,
namelijk de: “Vrienden van de Prins”
De “Vrienden van de Prins” van Traaie, is een groep van mensen rondom de zittende Prins, die het Traais carnaval een warm hart toedragen en willen ondersteunen en ontplooien in de breedste zin des woord.

Draag je het Traais carnaval een warm hart toe en wil je dat, naast of in plaats van donateurskaarten, ondersteunen? Aarzel niet mail naar vriendenvandeprins@schraansers.nl .
Het aanmeldingsformulier vind je ook hier, vul het formulier in, print het uit en geef het af bij het secretariaat:
Vlierlaan 16 4844 HK Terheijden.
Als Vriend(in) van de Prins zal je duidelijk herkenbaar zijn aan een, in bruikleen ontvangen, ERE-schild met uniek nummer, voorzien van logo van De Schraansers en opschrift: “Vriend van de Prins”.

De Vrienden van de Prins betalen een jaarlijkse contributie van € 15,00 per persoon.