TCV De schraansers

historie
historie
hoe T.C.V. “De Schraansers” zijn ontstaan.

De Traaise carnavalsvereniging T.C.V. “De Schraansers” vindt zijn oorsprong in de “FLYING BATS” dit is op dat moment de plaatselijke tafeltennis vereniging. De grote animator daarin was Riet van Leent  (in Traaie voorwaar geen onbekende) die zo bleek later , op 1 oktober 1959 reeds een en ander met mevr. Jo Weterings had bekokstoofd; dit resulteerde in een bijeenkomst op 3 oktober van Piet Thijs, Riet van Leent, Luus Nuyten en Toon Stevens , waarin het besluit werd genomen om in Traaie een carnavalsvereniging op te richten.
In een korte tijd slaagden deze 4 mensen erin om een complete Raad van Elf te formeren, die zeker de eerste twee,  drie jaar zeer veel (onbekend) werk in een snel tempo hebben verzet. Op 9 oktober 1959 reeds werd de eerste vergadering van de Raad van Elf  in de “Gouden Leeuw” gehouden; tijdens die eerste raadsvergadering werden gelijk vele besluiten genomen zoals, er werd een bestuur gekozen  (waarvan Piet Thijs de eerste voorzitter werd) en ook de oprichtingsdatum en verenigingsnaam werden vastgesteld; een reglementencommissie werd benoemd, een Neuzenbal gepland, alsook kindervoorstellingen in Wagenberg en Terheijden. Op 16 oktober,  amper een week later alweer een vergadering van de Raad van Elf. Tijdens deze vergadering werden er weer een flink aantal punten behandeld, zoals de eerste carnavalsviering. Gekozen werd toen voor een Oosterse vorm met een Prins Sultan (helaas zijn hier geen foto’s meer van) en de kleding van de raad werd uitgekozen. Op 24 en 25 oktober 1959 werden toen de geplande kindervoorstellingen in Wagenberg en Terheijden gehouden.

Dan volgt de officiële oprichting van T.C.V.”DE SCHRAANSERS” Dit gebeurde op 11-11-1959 tijdens een speciale zitting van de Raad van Elf , die dan bestaat uit :de dames Jo Bastiaansen, Riet van Leent(penningmeester), Nelly Rasenberg,  Joke Rovers, en de heren Bas Hessels, Bertus Otjens, Vic v .d .Reijt, Toon Rasenberg (secretaris), Piet Thijs (voorzitter) en Jos Vermunt. 

Dit in het bijzijn van Prins Sultan en zijn gevolg plus alle wederhelften, dat de oprichting op deze avond  heel feestelijk gevierd is, dat lijdt geen twijfel. Drie dagen later treedt de jonge vereniging naar buiten door het organiseren van een geweldig Neuzenbal. Vervolgens wordt er naar de eerste Carnavalsviering in 1960 toegewerkt . Vanwege het korte tijdsbestek en de onbekendheid met het fenomeen “Carnaval” wordt het nog maar op zeer bescheiden schaal gevierd; maar de basis voor het Traaise carnaval is daarmee gelegd en de leden van de club waren van mening dat het Carnaval vieren een feest voor de hele bevolking zou  moeten zijn. Daarom hebben ze al vrij snel een groot aantal zaken voor de toekomst geregeld zoals een kinder en een grote optocht, daartoe werden er met alle buurtschappen afzonderlijk en gezamenlijk besprekingen gevoerd.

Natuurlijk moest er ook een eigen blaaskapel bij en daartoe werden contacten gelegd met de Terheijdense harmonie; verder werden zaken geregeld als de ontvangst op het gemeentehuis, Boer Klaos, carnavalswagen , carnavalskrant, onderscheidingen, jury, bezoeken aan de horecabedrijven en de carnavalsmiddag voor de bejaarden enz. enz.
Om een betere werkwijze te krijgen werd na enige tijd het bestuur (waarvan de leden tevens lid van de raad waren) uit de Raad van elf gelicht, zodat naast en met het bestuur een volledige raad kon gaan functioneren. De raad werd aangevuld met  Corrie Smits , Toon van den Broek  en Piet Theuns.
Zo is in het kort zo’n beetje het ontstaan en de eerste jaren van het bestaan van T.C.V.”DE SCHRAANSERS” beschreven. In de jaren daarna en dat zijn er inmiddels heel wat is de vereniging geworden tot wat hij nu is , een bloeiende vereniging die het Carnaval in Traaie goed op poten heeft gezet en daar in de toekomst zeker aan blijft werken.